7. SLOVENSKI KONGRES
ANESTEZIOLOGOV
Z MEDNARODNO UDELEŽBO

LJUBLJANA – 24. - 26. NOVEMBER 2017

PRIJAVA NA KONGRES

DRAGE KOLEGICE, DRAGI KOLEGI!

Z velikim veseljem vas vabim, da se udeležite 7. slovenskega kongresa anesteziologov, ki bo letos novembra v Ljubljani. Organizacijski in strokovni odbor se trudita, da bo kongres zanimiv. Vaši prispevki in prispevki vabljenih predavateljev bodo predstavili novosti na širokem področju anesteziologije, reanimatologije, zdravljenja bolečine in intenzivne medicine. Seveda bo kongres tudi priložnost za medsebojno druženje ter izmenjavo izkušenj in mnenj.

Preberi pozdravni nagovor

POMEMBNI DATUMI

VečZGODNJA REGISTRACIJA

do 1. septembra 2017

VečODDAJA STROKOVNIH PRISPEVKOV

do 15. septembra 2017

STROKOVNE TEME

DELAVNICE

Podrobno