RAZSTAVLJAVCI & SPONZORJI

Vljudno vabimo vse sponzorje in razstavljavce k sodelovanju na 7. Slovenskem kongresu anesteziologov, ki bo potekal v Ljubljani (Domus Medica) 24. – 26. novembra 2017.

Program kongresa bo obsegal vsa področja anesteziologije. Pričakujemo tudi pomembne vabljene predavatelje iz tujine.

V okviru kongresa vam nudimo različne oblike sodelovanja in promocije vašega podjetja in izdelkov:

Vabimo vas, da v spodnji sponzorski ponudbi oz. obrazcu sodelovanja izberete obliko, ki vam najbolj ustreza.

KATEGORIJE SPONZORSTVA

GENERALNI SPONZOR

10.000 EUR

 • razstavni prostor (brez sten in druge opreme) velikosti 12 m2
 • pravica do izbire lokacije razstavnega prostora
 • 30 minutno predavanje v programu (stroške predavatelja nosi sponzor)
 • povezava spletne strani kongresa s spletno stranjo sponzorja
 • oglasno gradivo v kongresnih torbah (do 2 kom promocijskega materiala)
 • objava logotipa sponzorja v Programu, Zborniku prispevkov kongresa in na spletni strani kongresa
 • zahvala predsednika kongresa na odprtju in zaključku kongresa
 • 3 vstopnice za svečano večerjo

ZLATI SPONZOR

8.000 EUR

 • razstavni prostor (brez sten in druge opreme) velikosti 9 m2
 • pravica do izbire lokacije razstavnega prostora za generalnim sponzorjem
 • 15 minutno predavanje v programu (stroške predavatelja nosi sponzor)
 • povezava spletne strani kongresa s spletno stranjo sponzorja
 • oglasno gradivo v kongresnih torbah (do 2 kom promocijskega materiala)
 • objava logotipa sponzorja v Programu, Zborniku prispevkov kongresa in na spletni strani kongresa
 • zahvala predsednika kongresa na odprtju in zaključku kongresa
 • 2 vstopnici za svečano večerjo

SREBRNI SPONZOR

6.000 EUR

 • razstavni prostor (brez sten in druge opreme) velikosti 6 m2
 • pravica do izbire lokacije razstavnega prostora za generalnim sponzorjem in zlatim sponzorjem
 • povezava spletne strani kongresa s spletno stranjo sponzorja
 • oglasno gradivo v kongresnih torbah (do 2 kom promocijskega materiala)
 • objava logotipa sponzorja v Programu, Zborniku prispevkov kongresa in na spletni strani kongresa
 • zahvala predsednika kongresa na odprtju in zaključku kongresa
 • 1 vstopnico za svečano večerjo

BRONASTI SPONZOR

4.000 EUR

 • razstavni prostor (brez sten in druge opreme) velikosti 3 m2
 • povezava spletne strani kongresa s spletno stranjo sponzorja
 • oglasno gradivo v kongresnih torbah (do 2 kom promocijskega materiala)
 • objava logotipa sponzorja v Programu, Zborniku prispevkov kongresa in na spletni strani kongresa

Cene sponzorstva ne vključujejo DDV in dodatne razstavne opreme. Vse potrebne materiale (za v kongresne torbice, logotipe in drugo) mora priskrbeti sponzor najkasneje do 1. novembra 2017.

RAZSTAVA

Razstava bo organizirana pred dvorano kongresa, kjer bo udeležencem kongresa postrežena kava med odmori in kosilo.

Razstavljavci lahko najamejo razstavni prostor (brez sten in druge razstavne opreme) velikosti najmanj 2 m2. Cena za m2 praznega razstavnega prostora znaša 800 EUR in ne vključuje DDV.

Lokacije razstavnih prostorov bodo dodeljene po načelu vrstnega reda ob prijavi (razen za sponzorje).

REGISTRACIJA RAZSTAVLJAVCEV

Vse osebe, ki bodo na razstavnem prostoru morajo biti registrirane in imeti imensko priponko. Razstavljavcem pripadajo brezplačne imenske priponke glede na velikost razstavnega prostora:

do 6 m2 2 brezplačni imenski priponki
od 9 do 12 m2 4 brezplačne imenske priponke

V registracijo razstavljavcev je všteto: možnost spremljanja strokovnega programa, otvoritev kongresa, odmori, kosila in gala večerja.

Doplačilo za svečano večerjo znaša 70 EUR/osebo.

Dodatna kotizacija za razstavljavce znaša 150 EUR/osebo.

DRUGE OBLIKE SPONZORSTVA

Priponke za udeležence 400 EUR (strošek nakupa priponk nosi sponzor)
Kongresne torbe 350 EUR (strošek nakupa torbic nosi sponzor)
Oglasno gradivo v kongresnih torbah 300 EUR
Bloki in pisala 200 EUR (strošek nakupa blokov in pisal nosi sponzor)
Svečana večerja glede na dejanski strošek
Oglaševanje v Zborniku kongresa
Barvni oglas, cela stran, notranje strani 1.000 EUR
Barvni oglas, pol strani, notranje strani 500 EUR
Satelitski simpozij v trajanju 45 minut 5.000 EUR (stroške predavatelja nosi sponzor)

Termin in program satelitskega simpozija bo potrdil strokovni odbor kongresa. Prednost pri dodelitvi termina imajo sponzorji višjih kategorij.

Cena vključuje: dvorano s pripadajočo standardno tehnično opremo in projekcijo, objavo satelitskega simpozija v programu, sponzor lahko izda svoj program in zbornik simpozija

Cene ne vključujejo DDV.

PRIJAVE

Kongresna pisarna

Entrapharm d.o.o.
Pot k sejmišču 30, Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 561 13 41
Fax: +386 1 561 13 42
E-mail: anestezija2017@entrapharm.com

Če se zanimate za sodelovanje na kongresu kot sponzor ali razstavljavec, nam prosimo pošljite izpolnjen prijavni obrazec:

7. Slovenski kongres anesteziologov
Prijavnca za sponzorje in razstavljavce
Adobe PDF datoteka (*.pdf); 257kb

PLAČILA

Vse cene so navedene v neto vrednosti, brez DDV.

Vsa plačila se izvedejo na podlagi predračunov, kjer bo obračunan 22-odstotni DDV.