PROGRAM

Program 7. slovenskega kongresa anesteziologov z mednarodno udeležbo, ki bo potekal od 24. – 26. novembra 2017 v centru Domus medica v Ljubljani.

PETEK, 24. NOVEMBER 2017

8.30 – 13.00

DELAVNICE

WORKSHOPS

 

Dihalna pot in pripomočki – od osnov do posebnosti v posameznih vejah anestezije

 

UZ vodene blokade perifernih živcev

 

Perioperativna uporaba sodobnih metod za ugotavljanje motenj koagulacije

13.00 – 13.05

DOBRODOŠLICA

WELCOME

13.05 – 15.15

POOPERACIJSKA BOLEČINA

POSTOPERATIVE PAIN

Moderatorja / Chairmen:

doc. dr. Neli Vintar, dr. med.
prim. Gorazd Požlep, dr. med.

13.05 – 13.25

Lajšanje pooperacijske bolečine, stanje v Sloveniji danes

Postoperative Pain Treatment in Slovenia Nowadays

prim. Gorazd Požlep, dr. med.

13.25 – 13.45

Pred 20 obletnico Službe za lajšanje pooperacijske bolečine v UKC Ljubljana

Before 20th Anniversary of Acute Pain Service in University Medical Center Ljubljana

doc. dr. Neli Vintar, dr. med.

13.45 – 14.05

Kronična bolečina po operacijah – ali jo lahko preprečimo?

Chronic Postoperative Pain – Can We Prevent It?

prim. doc. dr. Nevenka Krčevski-Škvarč, dr. med.

14.05 – 14.25

Paracetamol in metamizol za lajšanje bolečine po operacijah – precenjeni ali podcenjeni zdravili?

Paracetamol and Metamizol for Postoperative Pain Relief – Overestimated or Underestimated Drugs?

Barbara Kosmina Štefančič, dr. med.

14.25 – 14.50

Epiduralni kateter – pro et contra – kdaj da, kdaj ne? Ali je lajšanje z EK sploh še sploh na mestu?

Epidural Catheter: Pro et Contra – Is Continuous Epidural Analgesia Still Indicated?

asist. dr. Alenka Spindler Vesel, dr. med.
Mojca Drnovšek Globokar, dr. med.

14.50 – 15.15

NSAR, pro et contra – da ali ne za lajšanje akutne poperacijske bolečine?

NSAIDs for Postoperative Pain Relief: Pro et Contra

prim. Majda Šarman, dr. med.
prim. Gorazd Požlep, dr. med.

15.15 – 15.40

ODMOR

BREAK

15.40 – 17.45

PODROČNA ANESTEZIJA

REGIONAL ANESTHESIA

Moderatorja / Chairmen:

Silva Ostojič Kapš, dr. med.
izr. prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.

15.40 – 16.10

Ultrasound Guided Cervical Plexus Block

dr. Wolf Armbruster, dr. med.
dr. Rüdiger Eichholz, dr. med.

16.10 – 16.30

Ultrazvočno vodeni bloki zgornje dihalne poti za intubacijo v budnem stanju

US-guided Upper Airway Blocks for Awake Intubation

izr. prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.

16.30 – 16.50

Nevrološki zapleti pri (ultrazvočno vodeni) regionalni anesteziji

Neurological Complications of (Ultrasound Guided) Regional Anaesthesia

Silva Ostojič Kapš, dr. med.

16.50 – 17.10

The Effect of Intrathecal Anesthetic Technique on Postoperative Outcomes in Femur Fracture Repair

prof. dr. Katarina Šakić, dr. med.

17.10 – 17.30

Successful and Safe US-guided Procedures: How to Control the Needle Tip

dr. Wolf Armbruster, dr. med.
dr. Rüdiger Eichholz, dr. med.

17.30 – 17.45

Ultrazvočno vodeni bloki za analgezijo pri operacijah dojk

Ultrasound Guided Blocks for Analgesia in Breast Surgery

asist. dr. Branka Stražišar, dr. med.

17.45 – 18.00

ODMOR

BREAK

18.00 – 19.00

SISTEMSKI VNETNI ODGOVOR V PERIOPERATIVNEM OBDOBJU

SIRS IN PERIOPERATIVE PERIOD

Moderatorja / Chairmen:

Špela Elizabeta Mušič, dr. med.
doc. dr. Primož Gradišek, dr. med.

18.00 – 18.20

Endotoxic Septic Shock and Role of Polymyxin B Hemoperfusion

prof. dr. Francesco Forfori, dr. med.

18.20 – 18.40

Zunajtelesna adsorpcija citokinov v enoti intenzivne terapije

Extracorporeal Cytokine Adsorption in Intensive Care Unit

mag. Gordana Taleska, dr. med.

18.40 – 19.00

CD64n kot zgodnji napovedovalec okužb po operaciji karcinoma debelega črevesa in danke

CD64n as an Early Predictor of Infections After Colorectal Cancer Surgery

dr. Milena Kerin, dr. med.

19.00

OTVORITEV KONGRESA

CONGRESS OPENING

SOBOTA, 25. NOVEMBER 2017

8.30 – 10.20

PATIENT BLOOD MANAGEMENT IN PERIOPERATIVNA KRVAVITEV

PATIENT BLOOD MANAGEMENT AND PERIOPERATIVE BLEEDING

Moderatorja / Chairmen:

asist. Jožica Wagner Kovačec, dr. med.
asist. dr. Peter Poredoš, dr. med.

8.30 – 8.50

What Is New in the ESA Updated Guidelines on the Management of Severe Perioperative Bleeding?

prof. dr. Daniela Filipescu, dr. med.

8.50 – 9.10

Zdravljenje motenj strjevanja krvi pri porodnih krvavitvah

Identification and Multidisciplinary Management of Obstetric Haemorrhage

asist. Jožica Wagner Kovačec, dr. med.

9.10 – 9.25

Predoperativna optimizacija hemoglobina – ali bolniki potrebujejo preparate železa pred operacijo

Patient Blood Management – Assessment and Management of Anaemia

asist. dr. Peter Poredoš, dr. med.

9.25 – 9.40

Vloga anesteziologa pri zmanjšanju transfuzije krvnih komponent – uporaba antifibrinolitikov

Antifibrinolytics in Elective Surgical Procedures

asist. dr. Peter Poredoš, dr. med.

9.40 – 10.00

Plasma for Transfusion – What Are the Alternatives?

dr. Volker Witt, dr. med.

10.00 – 10.20

Thromboelastometry-guided Patient Blood Management in Perioperative Period

dr. Klaus Görlinger, dr. med.

10.20 – 10.40

ODMOR

BREAK

10.40 – 12.40

PERIOPERATIVNA MEDICINA

PERIOPERATIVE MEDICINE

Moderatorja / Chairmen:

doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.

10.40 – 11.00

What to Do With Perioperative Aspirin After POISE 2?

prof. dr. Stefan de Hert, dr. med.

11.00 – 11.20

Anestezija za bolnike s prekomerno telesno težo

Anaesthesia for Obese Patients

prof. dr. Vesna Novak Jankovič, dr. med.

11.20 – 11.40

Atrijska fibrilacija v perioperativnem obdobju

Atrial Fibrilation in Perioperative Period

prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.

11.40 – 11.55

Bolniki s pljučno hipertenzijo v perioperativnem obdobju

Pulmonary Hypertension in Perioperative Period

doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.

11.55 – 12.10

Vpliv deksmedetomidina na porabo opioidov pri radikalnih resekcijah prostate

Influence of Dexmedetomidine on Opioid Consumption in Radical Prostatic Resection

mag. Ksenija Ogrič, dr. med.

12.10 – 12.25

Vpliv intravenskega in inhalacijskega uvoda v splošno anestezijo na prenos kisika pri starostnikih pri operacijah prebavil

The Influence of Intravenous and Inhalation Induction of General Anaesthesia on Oxygen Transport in Elderly

Vesna Sok, dr. med.

12.25 – 12.40

Predoperativna priprava bolnika s hudo aortno stenozo na ne-srčno operacijo v anesteziji

Preoperative Preparation of a Patient With Severe Aortic Stenosis for Non-cardiac Surgery Anaesthesia

Blaž Geršak, dr. med.

12.40 – 14.00

ODMOR ZA KOSILO

LUNCH BREAK

14.00 – 15.40

KAKOVOST V ANESTEZIJI IN VARNOST BOLNIKA

THE QUALITY OF ANAESTHESIA AND PATIENT SAFETY

Moderatorja / Chairmen:

prof. dr. Vesna Novak Jankovič, dr. med.
prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.

14.00 – 14.20

The Quality of Anaesthesia Has a Direct Impact on Postoperative Morbidity and Mortality: The Real Challenge

prof. dr. Dan Longrois, dr. med.

14.20 – 14.40

Current Issues in Patient Safety

prof. dr. David Whitaker, dr. med.

14.40 – 15.00

Applying Pressure to Outcomes

prof. dr. Max Jonas, dr. med.

15.00 – 15.20

New ESA/EBA Sedation Guidelines

prof. dr. Robert Fitzgerald, dr. med.

15.20 – 15.40

Avtomatizacija anestezije: prihodnost ali zabloda?

Automation of Anaesthesia – Delusion or Future?

Janez Kompan, dr. med.

15.40 – 16.00

ODMOR

BREAK

16.00 – 17.30

170 LET ANESTEZIJE NA SLOVENSKEM (1. DEL)

170TH ANNIVERSARY OF ANAESTHESIA IN SLOVENIA (1ST PART)

Moderatorja / Chairmen:

asist. dr. Alenka Spindler Vesel, dr. med.
prim. mag. Rade Stanić, dr. med.

16.00 – 16.15

ERAS – dolga pot od ideje do izvedbe

ERAS – A Journey From an Idea to the Clinical Practice

asist. mag. Aleksandra Kern, dr. med.

16.15 – 16.30

Prikaz rezultatov pri srčnih operacijah pri starostnikih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v letu 2015

Outcomes of Cardiac Surgery in Elderly in UMC Ljubljana in 2015

Dora Mahkovic, dr. med.

16.30 – 16.45

Pojasnilna dolžnost anesteziologa v splošni bolnišnici Novo mesto: primer dobre klinične prakse

Informed Consent for Anaesthesia: an Example of Good Clinical Practice in General Hospital Novo Mesto

Renata Hribar, dr. med.

16.45 – 17.00

Mišični relaksanti skozi čas

Muscle Relaxants Over Time

asist. dr. Alenka Spindler Vesel, dr. med.

17.00 – 17.15

Od prve intubacije do moderne video laringoskopije

From First Orotracheal Intubation to Modern Videolaringoscopy

izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.

17.15 – 17.30

Transplantacijska dejavnost v Sloveniji

Transplantation in Republic of Slovenia

prim. mag. Rade Stanić, dr. med.

17.30 – 17.50

ODMOR S COCTAILOM

COCKTAIL BREAK

17.50 – 19.30

170 LET ANESTEZIJE NA SLOVENSKEM (2. DEL)

170TH ANNIVERSARY OF ANAESTHESIA IN SLOVENIA (2ND PART)

 

Vrhunci anestezije skozi čas s slavnostno akademijo in podelitvijo plaket zaslužnim anesteziologom

Highlights of Anesthesia Over Time With Celebration Academy and Awards for Distinguished Anaesthesiologists

prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.

 

The Image of the Anaesthesiologist

prof. dr. Zeev Goldik, dr. med.

 

Kitarski orkester Medicinske fakultete Ljubljana

Guitar Orchestra of Medical Faculty Ljubljana

 

Nagrade za najboljše posterje

Awards for Best Posters

19.30

SKUPNA VEČERJA (HOTEL AUSTRIA TREND)

GALA DINNER

NEDELJA, 26. NOVEMBER 2017

9.00 – 11.00

CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA S POŠKODBO GLAVE IN URGENTNA MEDICINA

HEAD TRAUMA AND EMERGENCY MEDICINE

Moderatorja / Chairmen:

prim. mag. Dušan Vlahović, dr. med.
Anita Mrvar Brečko, dr. med.

9.00 – 9.20

The Monopolisation of Emergency Medicine in Europe: the Flipside of the Medal

prof. dr. Jochen Hinkelbein, dr. med.

9.20 – 9.40

Predhospitalna oskrba poškodovanca s hudo poškodbo glave

Prehospital Management of Severe Brain Injury

asist. Marko Žličar, dr. med.

9.40 – 10.00

Anesteziolog in poškodba glave v urgenci

Anaesthesiologist and Head Trauma in the Emergency Department

prim. mag. Dušan Vlahović, dr. med.

10.00 – 10.20

Koagulacija in poškodba glave

Coagulopathy After Traumatic Brain Injury

Anita Mrvar Brečko, dr. med.

10.20 – 10.40

Sodobni pogledi na zdravljenje poškodbe glave

Contemporary Man-agement of Traumatic Brain Injury

doc. dr. Primož Gradišek, dr. med.

10.40 – 11.00

The Most Important Publications in Emergency Medicine of the Last Year

prof. dr. Jochen Hinkelbein, dr. med.

11.00 – 11.30

ODMOR

BREAK

11.30 – 13.15

DIHALNA POT

AIRWAY MANAGEMENT

Moderatorja / Chairmen:

asist. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med.
izr. prof. Dušan Mekiš, dr. med.

11.30 – 11.50

Održavanje ventilacije za vrijeme perkutane traheostomije, naša iskustva

Airway Management During Tracheostomy

prof. dr. Ismet Suljević, dr. med.

11.50 – 12.10

Manj invazivne torakalne operacije brez intubacije

Non-intubated Video Assisted Thoracic Surgery

Mojca Drnovšek Globokar, dr. med.

12.10 – 12.30

New Technologies in Airway Management

prof. dr. Pedro Charco Mora, dr. med.

12.30 – 12.45

Uporabnost ultrazvočne metode pri ocenjevanju lege dihalne cevke po urgentni vstavitvi v predbolnišničnem okolju

Ultrasound in Assessing the Position of the Respiratory Tube Following Urgent Insertion in a Pre-hospital Environment

Sabina Zadel Topić, dr. med.

12.45 – 13.00

Ultrazvočna ocena želodčne vsebine pri porodnicah in pri nosečnicah pred načrtovanim carskim rezom

Ultrasound Evaluation of Gastric Content in Parturients and Pregnant Women Scheduled for Elective Caesarean Section

asist. dr. Andreja Möller Petrun, dr. med.

13.00 – 13.15

Oskrba težke dihalne poti pri porodnici za nujni carski rez – prikaz primera

Airway Management During Emergency Caesarean Section – Case Report

Mihaela Petovar, dr. med.

13.15

ZAKLJUČEK KONGRESA

CLOSING CEREMONY