STROKOVNE TEME

Na 7. slovenskem kongresu anesteziologov z mednarodno udeležbo, ki bo od 24. – 26.11.2017 v Domus medica v Ljubljani, se bomo posvetili sledečim temam: