Slovensko zdravniško društvo (SZD)
Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM)

Ljubljana, Slovenija

slovensko

english

   
zadnja sprememba    28.08.2017 21:13     last update


NAPREDEK ZA VARNEJŠO ANESTEZIOLOŠKO OBRAVNAVI PORODNIC IN GINEKOLOŠKIH BOLNIC
Ljubljana, 26. – 30. september 2017


7. SLOVENSKI KONGRES ANESTEZIOLOGOV Z MEDNARODONO UDELEŽBO
(Ljubljana, 24. - 26. november 2017)

 

Pristopna izjava SZAIM (pdf datoteka)
 
Izpolnjeno in podpisano izjavo lahko vrnete
 - skenirano na info@szaim.org ali po navadni pošti na:
SZAIM, klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo, 
Zaloška 7,
1000 Ljubljana

Pristopna izjava - pojasnilo (pdf datoteka)

Statut SZAIM


Slovenian Medical Society (SMS)

Slovenian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAICM)