Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino
INFORMACIJE

 

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ANESTEZIJO IN INTENZIVNO MEDICINO (SZAIM)
Slovensko zdravniško društvo (SZD)
Dunajska 162
1000 Ljubljana 

Telefon: 01 522 29 30 in 01 522 35 57 
Telefax: 01 522 23 34 

e-pošta: SZAIM@mf.uni-lj.si

DŠ 21976562
MŠ 5162840001

Poslovni raèun: 02222-0019518588 sklic 23325


               
Zadnja sprememba: 16-01-2013 11:05
Izdelava strani: MaD