Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino
OBVESTILAV sodelovanju z MAYO CLINIC iz Rochestra,
Minnesota, ZDA, organiziramo simpozij na temo


NAPREDEK ZA VARNEJŠO ANESTEZIOLOŠKO
OBRAVNAVI PORODNIC IN GINEKOLOŠKIH BOLNIC


26. – 30. september 2017,
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana


Informacije in program (pdf datoteka)

prijaveNa pobudo strokovne direktorice UKC Maribor prof. dr. Darje Arko,
v UKC Maribor prosijo za sodelovanje
pri izvajanju programa anesteziologije preko pogodbe.

PONUDBA
(datoteka je zaščitena z geslom, ki ste ga dobili z redno pošto)

Vsi zainteresirani se javite na: darja.arko@ukc-mb.siSpoštovane članice in člani SZAIM,

kot ste lahko videli iz zapisnikov sestankov upravnega odbora SZAIM, je nastopil čas, da posodobimo statut našega društva, med drugim tudi zato, da bo društvo še naprej kos izzivom sodobnega časa.

Ostali razlogi so še, da je prišlo do organizacijskih in drugih sprememb, zaradi katerih nekateri členi statuta niso več relevantni. Prav tako ga je v nekaterih delih potrebno prilagoditi še statutu Slovenskega zdravniškega društva, pod katerega SZAIM tudi formalno spada.

Delovno skupino za spremembo statuta bo vodil Janez Kompan. V upravnem odboru SZAIM si želimo, da bo proces spremembe pregleden, učinkovit in sprejemljiv za večino članov, saj gre za pomemben dokument našega društva.
V delovni skupini bo od 7 do 10 članov, med njimi tudi predstavniki obeh sekcij.
Na tem mestu prosimo vse zainteresirane aktivne člane SZAIM, da se javite v to skupino.
Svojo odločitev sporočite na naslov: info@szaim.org

Vsekakor bo predlog statuta tekom postopka sprememb večkrat poslan v vpogled vsem članom SZAIM, tako da boste lahko oddali svoje predloge.
Tudi, če ne želite aktivno sodelovati v skupini, bomo veseli vaših predlogov in pripomb.

Lep pozdrav,

Upravni odbor SZAIM


Uporaba propofola za neanesteziologe (pdf datoteka)


Datoteka je zaradi vsebine internega značaja zaščitena!
Geslo za vpogled ste dobili z redno pošto združenja.


RSK za anesteziologijo, reanimatologijo in perioperativno intenzivno terapijo
o delu specializantov
(pdf datoteka)


Smernice za dajanje nizkomolekularnega heparina (NMH) bolnikom,
predvidenim za področno anestezijo (pdf datoteka)


Datoteki sta zaradi vsebine internega značaja zaščiteni!
Geslo za vpogled ste dobili z redno pošto združenja.


Helsinška deklaracija o varnosti bolnikov v anesteziji

The Helsinki Declaration of Patient Safety in Anaesthesiology

Helsinška deklaracija o varnosti bolnikov v anesteziji (dopis - angleško)

Republika Slovenija
STROKOVNA DELOVNA SKUPINA
ZA PRIPRAVO SMERNIC IN KADROVSKIH STANDARDOV
ZA PODROČJE ANESTEZIJE
pri Ministrstvu za zdravje

Zapisnik sestanka z dne 23.10.2007 (.pdf datoteka)

IZDALI PRVO SLOVENSKO ŠTEVILKO MEDNARODNE MEDICINSKE REVIJE

Maribor, 16. februarja (STA) - Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru je danes predstavila prvo slovensko številko ugledne mednarodne revije Journal of International Medical Research (JIMR), v kateri je objavljenih tudi štirinajst člankov slovenskih avtorjev.

torek, 16. februarja 2010 | 14:01 | NP0138SLZD

Kot je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedala prodekanja za raziskovalno dejavnost Dušica Pahor, je revija pomembno sredstvo za vrednotenje uspeha fakultete in njenih študentov na mednarodni ravni ter hkrati izvrstna promocija fakultete v mednarodnem raziskovalnem okolju. "Objavljanje raziskovalnega dela v revijah, ki so mednarodno priznane, je tisto, kar ostaja in je edino, kar se da trenutno mednarodno vrednotiti," je dejala.
V omenjeni številki revije so objavljeni članki, ki so jih v pretežni meri pripravili sodelavci mariborske medicinske fakultete in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. V reviji so sicer že bili objavljeni slovenski prispevki, a tako zbranih in izdanih kot posebna priloga v Sloveniji še nismo imeli.
Na mariborski Medicinski fakulteti so po besedah dekana Ivana Krajnca tudi nasploh zelo zadovoljni z uspešnostjo svojih študentov, saj bodo junija študij zaključili prvi diplomanti. Informativni dnevi so pokazali veliko zanimanje za študij tudi vnaprej, čeprav so pogoji za vpis zelo visoki in je za novo šolsko leto razpisanih le 86 mest.
Pri tem je dekan opozoril na problem zakasnitve pri gradnji fakultetne stavbe, saj še vedno čakajo na soglasje pristojnih ministrstev za pričetek druge faze projekta, ki bo odločala o tem, kdo bo dokončno izbran kot izvajalec.
"Na žalost v vseh teh postopkih kasnimo. Potrebovali smo skoraj devet mesecev, da smo dobili soglasje za prvo fazo. Če se bo to zavlačevanje nadaljevalo, projekt ne bo končan leta 2012, kot smo načrtovali, ampak mogoče leto ali pa tudi dve kasneje," je dejal.
Izšla je knjiga 
IZBRANA POGLAVJA IZ URGENTNE IN INTENZIVNE MEDICINE
avtor S. Jeretin

naročilnica


Uporabnike knjige prosimo, da natisnejo in vložijo na 27. stran knjige
usklajevalno besedilo za poglavje temeljnih postopkov oživljanja odraslih.

(za prikaz klikni na predhodno vrsto)

 

Invitation for applying for membership at ESCTAIC
(The European Society of Computing and Technolgy in Anesthesiology and Intensive Care)


vabilo (pdf datoteka)


                   
Zadnja sprememba: 30-01-2018 12:53
Izdelava strani: MaD