Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino
SEKCIJA ZA PORODNO ANALGEZIJO IN ANESTEZIJO (SPAA)


OAA - porodna anestezija

9. - 10. oktober 2015
MF Maribor, predavalnica P17

spletna stran

program

prijavaNekatere datoteke so zaradi vsebine internega značaja zaščitene!
Geslo za vpogled ste dobili z redno pošto združenja.

Predgovor k priporočilom za porodno analgezijo in anestezijo

Priporočila za porodno analgezijo in anestezijo

Analgezija z Remifentanilom v porodništvu


Kratek oris delovanja
Sekcije za porodno analgezijo in anestezijo (SPAA)

»Glede na ogromen razvoj medicinskih strok in uveljavljanje timskega pristopa smo se anesteziologi, ki delamo pretežno na ginekološko porodniških oddelkih, odločili, da ustanovimo svoje združenje. Želeli smo pospešiti razvoj stroke, uveljaviti timski pristop in k delu pritegniti ginekologe porodničarje, medicinske sestre – babice in neonatologe.
Po petih pripravljalnih sestankih, kjer smo opredelili področje delovanja, prioritete in statut, smo se na ustanovnem sestanku 30. 11. 2010 organizirali kot Sekcija za porodno analgezijo in anestezijo (SPAA) in sicer zaradi boljšega morebitnega sodelovanja v okviru SZAIM in ne kot samostojno združenje SZD. O ustanovitvi smo obvestili SZAIM, RSK za anesteziologijo, RSK za ginekologijo in porodništvo, RSK za pediatrijo in perinatologijo ter SZD, Strokovni svet SZD, ZZS, Sekcijo medicinskih sester – babic in Ministrstvo za zdravje. Vse z namenom, da bi dosegli sodelovanje in timsko delo. Za članstvo v naši sekciji ne pobiramo članarine in tudi ne razpolagamo z lastnimi finančnimi sredstvi. Imamo svoj logotip.
Strokovno delo
Sestajali smo se štirikrat letno. Na sestankih je bilo predstavljeno vedno vsaj eno strokovno predavanje in izkušnje oddelkov, seznanjanje z možnostmi izobraževanja in novostmi v obliki poročil z raznih mednarodnih kongresov. Predstavljeni so bili nekateri ginekološko porodniški oddelki oziroma specialne bolnišnice ter uporaba UZ v porodniški anesteziji in analgeziji. Rdeča nit sestankov je bila priprava SOP in smernic za področje porodne analgezije in anestezije, vključno s pooperativno analgezijo, ki so jih pripravljale skupine anesteziologov za posamezna področja. Opozorili smo na nujnost pojasnilne dolžnosti in pristanka porodnice na carski rez upoštevajoč stopnjo nujnosti. Ogromno truda in sodelovanja smo vložili za pridobitev soglasja za uporabo remifentanila v intravenski porodni analgeziji. Z anketami in prikazom rezultatov smo spremljali stanje porodne analgezije na posameznih oddelkih po Sloveniji po letih in vrsto anestezije za carski rez.
Sodelovali smo pri pripravi smernic za preventivno uporabo in zdravljenje z NMH pri regionalni anesteziji in za uporabo NMH pri carskem rezu ter protokola za preprečevanje in ukrepanje pri večjih krvavitvah pri porodih. Sodelovali smo pri pripravi VI. kongresa slovenskih anesteziologov in aktivno sodelovali na prvem in drugem slovenskem kongresu regionalne anestezije. To so samo nekateri poudarki o naši dejavnosti od ustanovitve sekcije.«

(iz poročila prve predsednice SPAA Alenke Pleško Mlakar, dr.med., dne 10. oktobra 2014)


PLAN DELA SPAA 2014-2018

V naslednjem obdobju smo si zadali aktivnosti predvsem na treh področjih:
1. Sodelovanje s krovnim združenjem SZAIM: potrditev osveženih Priporočil za porodno analgezijo in anestezijo ter objava le-teh; posodobitev in poenotenje beleženja obporodne analgezije za celotno Slovenijo na skupnem strokovnem portalu; aktivno sodelovanje na strokovnih dogodkih s področja porodne analgezije in anestezije.
2. Aktivnejše sodelovanje z Združenjem za perinatalno medicino: skupna izobraževanja, delavnice ter skupna priprava smernic/ priporočil za celotno Slovenijo ( stopnja urgentnosti carskega reza, porazdelitev vlog in odgovornosti v procesu zdravljenja obporodne krvavitve, oživljanje nosečnic in porodnic, druga urgentna stanja v porodništvu).
3. Sodelovanje s tujimi strokovnimi združenji: evropskimi (ESA) in regionalnimi evropskimi (OAA): delavnice, predavanja, sodelovanje v raziskavah, OAA spletna stran.

Tudi v prihodnosti se bomo trudili razvijati strokovne in človeške potenciale v multidisciplinarnih skupinah, ki skrbijo za nosečnice, porodnice in novorojenčke.


VODSTVO 2018-2022:

Predsednica: Jožica Wagner Kovačec, dr.med.; e-pošta: jozica.wagner-kovacec@guest.arnes.si
Podpredsednica: Gordana Pavlović, dr.med.
Tajnica: Simona Vrečič Slabe, dr.med.


VODSTVO 2014-2018:
Predsednica: Jožica Wagner Kovačec, dr.med.; e-pošta: jozica.wagner-kovacec@guest.arnes.si
Podpredsednik: Aleš Rozman, dr.med.
Tajnica: Darja Trošt, dr.med.
Skrbnik spletne strani: Anton Jošt, dr.med.; e-pošta: tonijost@gmail.com

Zapisnik volilne skupščine z dne 12.1.2019 v Mariboru 

Poročilo predsednice SPAA za obdobje 2015-2018


VODSTVO 2010-2014:

Predsednica: Alenka Pleško Mlakar, dr.med.
Podpredsednica: Gordana Pavlović, dr.med.
Tajnica: Darja Trošt, dr.med.

 


                   
Zadnja sprememba: 09-08-2019 15:23
Izdelava strani: MaD