Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino
ANESTEZIJA V SLOVENIJI


ZGODOVINA 
Prvo uspešno splošno anestezijo je v Sloveniji izvedel dr. Nathan že februarja leta 1847, samo štiri mesece po prvi javni predstavitvi splošne anestezije v zgodovini. Do druge svetovne vojne so anestezijo izvajali kirurgi in priučene medicinske sestre. 
V letih 1945 in 1946 so se na območju bivše Jugoslavije začeli izvajati posebni tečaji za anesteziologe, prvi pod vodstvom britanskih anesteziologov. To sta bila dr. Patrick Shackleton in dr. Russell Davies, ki veljata za utemeljitelja sodobne anestezije na ozemlju bivše Jugoslavije. Aprila leta 1947 je bila izvedena prva endotrahealna intubacija. To štejemo za začetek sodobne anesteziologije na Slovenskem.
Leta 1959 je bilo ustanovljeno prvo združenje anesteziologov Slovenije: ustanoviteljica in prva predsednica Sekcije za anesteziologijo je bila prof. dr. Darinka Soban.


POVEZOVANJE 
Slovenski anesteziologi so združeni v Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (SZAIM), ki deluje že več kot 20 let. Poleg tega so anesteziologi vključeni še v druga interdisciplinarna združenja: Združenje za intenzivno medicino, Združenje za zdravljenje bolečine ipd. SZAIM aktivno sodeluje s številnimi nacionalnimi združenji v Evropi, prav tako z različnimi evropskimi združenji in telesi, kot so Evropska akademija, Evropska fondacija za izobraževanje na področju anestezije (FEEA), Evropsko združenje anesteziologov (ESA), Evropska akademija za anestezijo (EAA), Evropska konfederacija nacionalnih anestezioloških združenj (CENSA), Evropsko združenje zdravnikov specialostov (UEMS), katerih sestankov se redno udeležujemo. SZAIM pa je tudi članica Svetovne anesteziološke federacije (WFA), katerega skupščine se aktivno udeležujemo (na 4 leta). 
Najbolj tradicionalno je naše sodelovanje na področju Alpe Jadran. Anesteziologi Hrvaške, Italije, Avstrije in Slovenije so svoj prvi simpozij v okviru te regije organizirali leta 1988. Združevanje anesteziologov Sloveniji sosednjih držav je zraslo iz sodelovanja anesteziologov Slovenije in avstrijske Štajerske. Pobudnik in organizator prvih slovensko - štajerskih srečanj je bil prim. dr. Jože Četina iz Celja. 


DANES  
200 anesteziologov deluje v 17 bolnišnicah po Sloveniji (10 anesteziologov na 100 000 prebivalcev) na področju anesteziologije, reanimatologije, intenzivne medicine, zdravljenja bolečine, perioperativne medicine in respiratorne fizioterapije. 

Program specializacije je usklajen z evropskimi priporočili in traja 6 let. 
Kontinuirano izobraževanje je organizirano redno za različna področja anesteziologije. SZAIM na 4 leta organizira nacionalni kongres anesteziologov z mednarodno udeležbo. Vsako leto poteka srečanje anesteziologov regije Alpe Jadran, vsako četrto leto ga organizira slovensko združenje. Vsako leto potekajo šola intenzivne medicine, kongres urgentne medicine, seminarji s področja zdravljenja bolečine, ki so interdisciplinarni, in tečaj postopkov težke intubacije. Pod okriljem FEEA-e poteka kontinuirano izobraževanje že od leta 1993 in ga organizira vsako leto Klinični oddelek za anesteziologijo in perioperativno medicino v Ljubljani (predstojnica prof. dr. Vesna Paver Eržen, dr. med.). 
Standardi opreme in osebja so usklajeni z evropskimi standardi - tako za enote intenzivne terapije kot za operacijske dvorane. V operacijski dvorani praviloma delata hkrati anesteziolog in anestezijska sestra ali tehnik. 

Več o razvoju anesteziologije pri nas si lahko preberete (in ogledate) na naslednji strani:
PREDSTAVITEV RAZVOJA ANESTEZIOLOGIJE V SLOVENIJI DO LETA 2000
Zelo dober in podroben opis, opremljen s slikami...
Avtor strani je prof. dr. Aleksander Manohin, dr. med.

                   
Zadnja sprememba: 11-10-2008 15:45
Izdelava strani: Mateja Lopuh; mlopuh@email.si