Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino
VODSTVO
 
2015-2019 
Predsednica:
doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
Podpredsednica:
Mojca Drnovšek-Globokar, dr. med.
Tajnik:
as. Peter Poredoš, dr. med.
Blagajnik:
Marko Žličar, dr. med.

Upravni odbor:
as. mag. Silva Ostojič-Kapš, dr. med. 
izr. prof. dr. Dušan Mekiš, dr. med.
Janez Kompan, dr. med.

Nadzorni odbor:
prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.
prim. mag. Rade Stanić, dr. med.
as. mag. Aleksandra Kern, dr. med.


2010-2015
Predsednica: prof. dr. Vesna Novak-Jankovič, dr. med.
Podpredsednica: prim. as. mag. Adela Stecher, dr. med.
Tajniki/blagajniki: as. mag. Jasmina Markovič-Božič, dr. med., as. dr. Iztok Potočnik, dr. med. in Eleonora Ivanova, dr. med.

Upravni odbor:
prof. dr. Vesna Novak-Jankovič, dr. med.
prim. as. mag. Adela Stecher, dr. med.
as. mag. Jasmina Markovič, dr. med.
as. dr. Iztok Potočnik, dr. med.
Eleonora Ivanova, dr. med.
Božena Gerjevič, dr. med.
prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med.
Judita Mandelc Kunčič, dr. med.

Častno razsodišče:
prim. mag. Miša Hribar Habinc, dr. med.
prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med.,
prim. dr. Vika Rus Vaupot, dr. med.

Nadzorni odbor:
prim. Nada Kodrič, dr. med.
prof. dr. Vesna Paver Eržen, dr. med.
prof. dr. Aleksander Manohin, dr. med. (do januarja 2013)
as. dr. Minca Voje, dr. med.  (od januarja 2013)


2006-2010

Predsednica: prof. dr. Vesna Novak Jankovič, dr. med.
Podpredsednica: prim. as. mag. Adela Stecher, dr. med.
Tajnika: as. mag. Jasmina Markovič Božič, dr. med. in as. dr. Iztok Potočnik, dr. med.

Upravni odbor:

prim. Milena Kremesec, dr. med.,
as. mag. Mateja Lopuh, dr. med.,
prim. Lucija Oberauner, dr. med.,
mag. Tatjana Pintar, dr. med.,
Nataša Požar, dr. med.,
mag. Neva Požar Lukanovič, dr. med.,
Gorazd Požlep, dr. med.,
as. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.,
mag. Simona Šteblaj, dr. med.,
mag. Nadežda Tokić Crnić, dr. med.,
Jasna Uranjek, dr. med.,
dr. Neli Vintar, dr. med.,
Dušan Vlahovič, dr. med.,
prim. Zoran Zabavnik, dr. med.

Nadzorni odbor:
prim. Nada Kodrič, dr. med.
prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med.,
prof. dr. Vesna Paver Eržen, dr. med.,

Častno razsodišče:
prim. mag. Miša Hribar Habinc, dr. med.,
prof. dr. Aleksander Manohin, dr. med.,
prof. dr. Boriana Kremžar, dr. med.,
prim. dr. Vika Rus Vaupot, dr. med.2002-2006
prim. Nada Kodrič, dr. med., predsednica
Simona Šteblaj, dr. med., podpredsednica
mag. Jasmina Markovič, dr. med., tajnica
Tadeja Malenšek, dr. med., tajnica


1998-2002
asist. mag. Neli Vintar, dr. med., predsednica 
Maja Šoštarič, dr. med., tajnica  
asist. Mateja Lopuh, dr. med., blagajničarka 

                   
Zadnja sprememba: 15-04-2016 07:31
Izdelava strani: MaD